Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společnosti RPR - Wterm s.r.o. (IČO 25832646). Ve Wtermu dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů spotřebitele registrací produktu či služby poskytované společností RPR-WTERM, s. r. o.  dává uživatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. RPR-WTERM, s. r. o. , IČO 258 32 646, se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tímto je zaručeno, že získané informace budou využívány pro účely vzájemné komunikace uživatele a poskytovatele služeb, společnosti RPR-WTERM, s. r. o.  a dále budou zdrojem k tvorbě interních statistických analýz. Poskytovatel služeb a správce dat zaručuje, že získané informace nebudou použity v rozporu se závaznými zákonnými podmínkami, především pak nebudou poskytnuty dalším subjektům, např. za účelem přímého oslovení zákazníka, který si takovouto komunikaci výslovně nevyžádal. Zde vyjádřený souhlas platí bez dalšího upřesnění na neomezenou dobu, není-li písemným odvoláním uživatele stanoveno jinak.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na kontaktní email: info@wterm.cz .nebo písemně na adresu sídla firmy.

Zpracovávání osobních údajů

Společnost RPR - Wterm s.r.o., se sídlem Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov, IČ 25832646 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 20309, zpracovává v případě vaší poptávky služeb či objednání produktů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • doručovací adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem RPR - Wterm s.r.o., se sídlem Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov, IČ 25832646 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 20309. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, případně k uskutečnění a dokončení objednávky v e-shopu. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od prvního zpracování osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce https://www.wterm.cz/obsah/cookies.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.