Tlakové zásobníkové ohřívače

Tlakové zásobníkové ohřívače jsou konstruovány pro jedno nebo více odběrných míst. Malý zásobníkový ohřívač do 15-ti litrů je zpravidla umísťován na větev teplé užitkové vody tak, aby vzdálenost od vodovodní baterie nebo baterií, které jsou teplou vodou z tohoto zdroje zásobovány, byla co nejkratší. Jedná se o ekonomický ohřev užitkové vody vzhledem k možné realizaci zásoby teplé vody v blízkosti spotřeby. Nezanedbatelným parametrem je velikost a jeho příjemný design umožňující eventuální umístění v interiéru.  Návody ke stažení naleznete u každého typu.