TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla, monoblok fy KOSPEL dodáváme ve výkonech 8, 10, 12, kW a také tepelné čerpadlo s variantní možností nastavení výkonu na 16 kW nebo 23 kW. Venkovní jednotka dodává prostřednictvím vnitřní řídící jednotky teplou vodu do akumulační nádoby, ze které si pak otopná soustava odebírá potřebné množství teplonosné vody pro ohřev domu. Vnitřní řídící jednotka pak také průběžně zajišťuje trojcestným ventilem ohřev teplé užitkové vody pro potřebu v domácnosti dle zvoleného objemu zásobníku. Ten může obsahovat 200,250 nebo 300 litrů TUV dle zvolené kombinace nádob v sestavě. Tato vnitřní jednotka rovněž zajišťuje dohřátí pro případ příliš nízké teploty vnějšího prostředí vestavěným elektrokotlem. Také zajišťuje ochranu zásoby teplé užitkové vody proti Legionele zvýšením teploty TUV nad teplotní hranici pro eliminaci těchto škodlivých a nebezpečných bakterií.