PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

Potřebujete vyřešit problém s dodávkou teplé vody? Na chatě, v domácnosti, ale i ve firmách použijte průtokový ohřívač Wterm.

Průtokové ohřívače dělíme na dvě kategorie dle jejich konstrukce a z ní plynoucího možného použití ve vodovodním řádu.

- beztlaké průtokové ohřívače jsou konstruovány pro jedno odběrné místo a je bezpodmínečně nutné tyto ohřívače provozovat ve spoluráci se speciélní vodovodní baterií. Výhodou takto konstruovaných průtokových ohřívačů jsou jejich nízké výrobní naklady z důvodu absence součástek namáhaných tlakem vody ve vodovodním řádu. Principem je uzavření tlakového rozvodu vodovodního řádu na vodovodní baterii. Takto pojatá konstrukce umožňuje udržet a zároveň nabídnout spotřebiteli nízkou pořizovací cenu a ekonomicky nejúspornější dodávku teplé užitkové vody.    

- tlakové průtokové ohřívače jsou konstruovány pro jedno nebo více odběrných míst. Průtokový ohřívač je zpravidla umísťován na větev teplé užitkové vody tak, aby vzdálenost od vodovodní baterie nebo baterií, které jsou teplou vodou z tohoto zdroje teplé vody zásobovány, byla co nejkratší. Jedná se o velmi ekonomický ohřev užitkové vody vzhledem k absenci jakékoliv zásoby teplé vody podléhající průběžnému chladnutí v závislosti na kvalitě tepelné izolace příslušného zásobníku. Nezanedbatelným benefitem je rovněž velikost průtokového ohřívačen a jeho příjemný design umožňující eventuélní umístění v interiéru.    

Návody ke stažení naleznete u detailu ohřívače.