VODOVODNÍ BATERIE

Vodovodní baterie se rozdělují na dvě základní skupiny, které se liší podle typu konstrukce. V závislosti na ní je rozdílné použití ve vodovodním řádu v souvislosti s vybraným typem používaného ohřívače vody.

Dělení vodovodních baterií

Beztlaké směšovací baterie

Použití beztlakých směšovacích baterií je určeno pro všechny typy beztlakých ohřívačů (beztlaké průtokové a beztlaké zásobníkové ohřívače). Úkolem beztlakých vodovodních baterií je chránit ohřívač před působením tlaku vody z vodovodního řádu. Konstrukce ohřívače může být díky tomu podstatně jednodušší, což se promítá do jeho nižší ceny.

Princip fungování beztlakých vodovodních baterií je založen na připojení na tlakový vodovodní řád se studenou vodou. V baterii se tlak uzavírá. V okamžiku, kdy dojde k otevření průtoku vody přes baterii, začne studená voda proudit do ohřívače a začne bez hydraulického odporu teplou vodu buď vytlačovat ze zásobníku nebo se voda začne ohřívat v topném tělese průtokového ohřívače.

Aby mohla baterie správně fungovat, není přípustné jakkoli omezovat nebo uzavírat výtok z baterie. Hrozilo by poškození ohřívače vody v důsledku působené tlaku z vodovodního řádu. Perlátor umístěný u výstupu musí být čistý, případné nečistoty by omezovaly průtok vody a ohrožovaly funkčnost ohřívače. Pokud dochází k odkapávání vody nebo prodlevě při uzavírání průtoku vody, nejde o závažnou závadu, může se jednat o stav související s konstrukcí ohřívače.

Tlakové směšovací baterie

Běžným typem směšovacích baterií jsou tlakové vodovodní baterie, které se umisťují k tlakovým zásobníkovým i tlakovým průtokovým ohřívačům. Tento typ baterie uzavírá přívod studené a teplé vody separátně. Připojené tlakové ohřívače nejsou ohrožovány tlakem vody z vodovodního řádu, proto není potřeba připojovat speciální beztlaké baterie, ale postačí klasické tlakové baterie.

Další rozdělení vodovodních baterií

Vodovodní baterie můžeme rozlišovat i podle dalších specifikací.

Podle typu ovládání

  • Pákové vodovodní baterie – tento typ baterie je citlivější na nastavení potřebné teploty vody a také snižuje spotřebu vody. S pákou se rovněž lépe manipuluje.
  • Kohoutkové vodovodní baterie – klasický typ ovládání pomocí kohoutků se v dnešní době volí spíše jako designový prvek.

Podle umístění

  • Stojací vodovodní baterie – instalují se především k vanám, umyvadlům a kuchyňským dřezům.
  • Nástěnné vodovodní baterie – praktické baterie, které se umisťují na stěnu, nabízejí jednoduchou manipulaci v případě výměny.

Při výběru nové baterie si dobře promyslete, jakou délku ramínka a výlevky zvolit. Pokud zvolíte příliš malý rozměr, bude se vám špatně dostávat k proudu vody. U příliš dlouhé baterie zase hrozí, že bude voda téct na nevhodném místě umyvadla nebo dřezu.