Jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je technologické zařízení, které přemisťuje teplo z jednoho místa na druhé pomocí kompresoru a chladicího média. Tímto procesem může čerpadlo extrahovat teplo z okolního prostředí (například země, vzduchu nebo vody) a přenést ho do prostoru, kde je potřeba zvýšit teplotu. Tepelná čerpadla jsou využívána pro vytápění i chlazení budov, ohřev vody a mohou být ekonomickou a ekologickou alternativou k tradičním topným systémům.

Typy tepelných čerpadel

Každý typ tepelného čerpadla má své výhody a nevýhody a může být vhodný pro různé situace a klimatické podmínky. V nabídce Wterm naleznete tepelná čerpadla vzduch-voda od značky KOSPEL nabízená buď samostatně nebo jako monobloková sestava.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda (tento typ čerpadel najdete v naší nabídce) funguje na principu získávání tepla z venkovního vzduchu a jeho přeměny na teplo pro vytápění nebo ohřev vody. Tepelné čerpadlo obsahuje kompresor, který zvyšuje teplotu vzduchu, který pak prochází chladivem, přičemž toto chladivo absorbuje teplo. Teplo se předává vodě nebo teplonosnému médiu uvnitř budovy, což zajišťuje vytápění nebo se s ním ohřívá voda v bojleru. Tento proces se opakuje, což umožňuje efektivní získávání tepla z venkovního vzduchu.

Jaké jsou funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro:

 • Vytápění tepelným čerpadlem: Tepelná čerpadla poskytují účinný způsob vytápění domů a komerčních prostor.
 • Ohřev teplé vody: Tepelná čerpadla se hodí na ohřev vody pro kuchyně, koupelny nebo provozní části objektů.
 • Klimatizaci: Některá tepelná čerpadla mají funkci chlazení, což pomáhá udržovat příjemnou teplotu v letních měsících.
 • Zlepšení energetické efektivity: Čerpadla jsou skvělým způsobem, jak zvýšit energetickou efektivitu objektu a snížit náklady na vytápění a chlazení.
 • Ochranu životního prostředí: Tepelná čerpadla jsou šetrná k životnímu prostředí, protože využívají obnovitelné zdroje energie.
 • Podporu obnovitelné energie: Jsou ideální pro ty, kteří chtějí snížit svou závislost na fosilních palivech a přejít na obnovitelné energetické zdroje.

Výhody pořízení tepelného čerpadla

Pořízení tepelného čerpadla má řadu výhod:

1 - Úspora energie

Tepelná čerpadla využívají především obnovitelné zdroje energie, což umožňuje výrazné úspory na energetických nákladech.

2 - Ekologický provoz

V porovnání s tradičními topnými systémy, které spalují fosilní paliva, tepelná čerpadla mají mnohem menší ekologickou stopu.

3 - Různé využití

Tepelná čerpadla nejsou omezena pouze na vytápění. Mohou být využita i pro chlazení budov a ohřev teplé vody, což zvyšuje jejich všestrannost.

4 - Nízké provozní náklady

Po nainstalování tepelného čerpadla jsou provozní náklady na vytápění či chlazení obvykle nižší než u tradičních systémů.

5 - Dlouhá životnost

Tepelná čerpadla jsou známá svou dlouhou životností, což představuje stabilní a dlouhodobé řešení pro vytápění, chlazení nebo ohřev vody.

6 - Dotace a finanční podpora

V rámci dotačních programů lze získat významnou slevu na pořízení nového tepelného čerpadla. To může snížit počáteční investici a zkrátit dobu návratnosti.

Hodí se tepelné čerpadlo do bytu i pro rod. dům?

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro různé druhy domů a bytů, a to především kvůli jejich energetické efektivitě a širokému využití.

Nejvíce se tepelná čerpadla hodí pro:

 1. Novostavby: V nových domech lze tepelná čerpadla snadno integrovat do návrhu vytápění a chlazení.
 2. Domy s nízkými teplotními nároky: Tepelná čerpadla jsou efektivní v oblastech s mírným klimatem a mírnými zimami, kde není potřeba extrémního vytápění.
 3. Domy se zateplením: Domy se zateplením využijí maximálně potenciál tepelného čerpadla, protože mají nižší tepelné ztráty než objekty bez zateplení.
 4. Starší domy: Tepelná čerpadla jsou vhodná i pro starší domy, pokud jsou opatřena kvalitní izolací.
 5. Byty a bytové domy: Tepelná čerpadla lze instalovat i v bytových jednotkách. 

Vytápění a ohřev vody tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z okolí může využívat toto teplo k ohřevu vody v bojleru (zásobníkovém ohřívači). Bojler s tepelným čerpadlem pro ohřev TUV představuje efektivní možnost získávání teplé vody pro domácnost bez výrazných nákladů na energii, což je ekonomicky šetrný a ekologicky udržitelný způsob zajištění teplé vody.

Účinnost tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla vás bude zajímat jeho výkon a další důležité parametry.

Výběr výkonu - příkon tepelného čerpadla

Ještě než začnete tepelné čerpadlo vybírat, je potřeba znát tepelnou ztrátu objektu, který chcete vytápět. Ideální je, když oslovíte specialistu na tepelné ztráty a necháte si připravit výpočet ztrát na míru vaší nemovitosti. Jakmile znáte hodnotu ztráty, můžete přistoupit k výběru výkonu tepelného čerpadla, který nesmí být ani příliš nízký (nebude účinně vytápět), ani moc vysoký (zbytečně budete platit za drahé čerpadlo). Správný výkon by měl být o 30 - 40 % vyšší, než je tepelná ztráta objektu. 

V sortimentu Wterm najdete tepelná čerpadla o výkonu:

nebo čerpadla s variantní možností nastavení výkonu na:

COP (topný faktor)

Mezi další parametry, které je potřeba při výběru tepelného čerpadla sledovat, je topný faktor. Podle něj poznáte, jak moc je tepelné čerpadlo účinné. Jde o číslo udávající kolik je tepelné čerpadlo schopno vyrobit tepla při určité spotřebě elektřiny. Pro příklad, čerpadlo, které má topný faktor 3, vyrobí z jedné kWh elektřiny 3 kWh tepla. Čím vyšší je topný faktor, tím více tepla čerpadlo ze spotřebované elektřiny vyrobí.

SCOP (sezónní topný faktor)

Neméně důležité je vybírat tepelné čerpadlo i podle sezónního topného faktoru, který více napoví o ekonomice provozu čerpadla, protože zohledňuje jeho průměrný celoroční provoz (průměrná spotřeba tepelného čerpadla) i možné vlivy teplotních změn během celého roku. Čím vyšší bude SCOP, tím lepší je účinnost tepelného čerpadla a menší náklady na jeho provoz.

Montáž a servis tepelného čerpadla

Montáž tepelného čerpadla by měli provést odborníci, protože jde o poměrně složitou činnost, která vyžaduje zkušenosti. Vždy je potřeba mít připravené rozvody elektřiny, vody a otopný systém. Instalaci čerpadla je vhodné provést mimo topnou sezonu.

Možnosti umístění, konstrukce i schéma zapojení tepelného čerpadla najdete ke stažení v naší nabídce u každého detailu produktu. Cena tepelného čerpadla i následné montáže se vždy liší podle zvoleného typu čerpadla.

V případě, že dojde k poruše, zajišťuje Wterm odborný servis námi dodávaných tepelných čerpadel. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem.